Els gots de plàstic reutilitzables, ¿Són realment sostenibles?

Última modificación:
gots reciclables

Actualment, existeix una gran oferta de gots de plàstic reutilitzables que es venen sota una filosofia sostenible per l’únic fet de poder ser utilitzats en més d’una ocasió. Però, són realment gots reutilitzables?

I d’altra banda, quantes vegades hauríem de reutilitzar un got de plàstic perquè realment fossin més respectuosos amb el medi ambient que els gots de plàstic convencionals d’un sol ús? A Ecogots ens preocupa el concepte del got de plàstic reutilitzable, així que veurem una mica més detalladament aquestes qüestions.

Fabricació d’un got de plàstic reutilitzable

La fabricació d’un got de plàstic reutilitzable requereix una major quantitat de plàstic, a més d’emetre una major quantitat de gasos d’efecte hivernacle o de necessitar més aigua en la seva producció que els gots d’un sol ús.

És a dir, tenen una petjada de carboni i una petjada d’aigua superiors, tant en la fase d’extracció de matèries primeres com en la gestió com a residu. Per tant, l’important a destacar és que, encara que no siguem conscients, a causa de la quantitat de plàstic emprat en el procés productiu, un got de plàstic reutilitzable causa més impacte que un d’un sol ús.

És per això que la xifra que més ens interessa per a determinar si un got de plàstic reutilitzable és més o menys sostenible, és el nombre de vegades que s’utilitza segons l’impacte que produeix la seva fabricació.

Gots de plàstic reutilitzables i usos

Segons diversos estudis realitzats, s’ha arribat a la conclusió que són set el nombre de vegades que ha d’utilitzar-se un got de plàstic reutilitzable per a ser menys perjudicial pel medi ambient que un d’un únic ús.

De totes maneres, els gots de plàstic reutilitzables no són, en cap concepte, els gots més sostenibles ni més respectuosos del mercat. Els que sí que compleixen tots els requisits per a combatre problemes mediambientals tan greus com el canvi climàtic, són els gots fabricats per Ecogots.

Aquest tipus de gots, a més de poder reutilitzar-se fins a dues-centes vegades en un màxim de dos anys, són completament biodegradables i estan fabricats amb components naturals de proximitat. Sens dubte, la millor alternativa als gots de plàstic reutilitzables.

Elisabet Zaragoza Ecogots
Text escrit per:
Elisabet Zaragoza
"M'encarrego de la gestió administrativa i organització de l'empresa. Tantmateix, assisteixo a ponències, conferències i reunions".