Productes biodegradables: moda o necessitat?

Última modificación:
a hand holding a cup of coffee

Els productes biodegradables estan guanyant terreny, a poc a poc, en els nostres hàbits de consum diaris. S’han convertit en una moda o han arribat per a quedar-se? Abans de resoldre aquest dubte hauríem de saber què significa exactament aquest concepte.

Doncs bé, un producte es considera biodegradable quan els elements químics que el formen tenen la capacitat de descompondre’s gràcies a l’acció d’agents biològics i de diverses condicions ambientals. És a dir, tot es resumeix a la seva capacitat de descomposició. Un exemple, són els nostres gots biodegradables.

El procés de biodegradació

Però hi hauria un altre element que entraria en l’equació: el temps. Quan parlem de materials biodegradables, també ens referim a aquells que tenen una major capacitat de descomposició en un menor temps. Qualsevol material pot degradar-se si li donem el temps suficient per a fer-lo, però els biodegradables, a més de moltes altres variants, ho fan amb una major rapidesa.

Avantatges dels productes biodegradables

Quines serien les altres virtuts que ens oferirien els productes biodegradables?

  • A més d’una ràpida capacitat de biodegradació, aquest tipus de productes ofereixen un gran avantatge, i és la de no produir residus.
  • També, són capaços de reduir les emissions de carboni, beneficiant considerablement al medi ambient.
  • Finalment, els objectes biodegradables tenen la capacitat de desaparèixer o bé de ser reciclats. Poden degradar-se i convertir-se en compost o bé reciclar-se amb l’objectiu de fabricar altres materials.

Exemples de productes biodegradables

Actualment, podem trobar una àmplia gamma de productes biodegradables en el mercat. Potser, els que tenim més presents en el nostre dia a dia, són les bosses biodegradables que ens ofereixen, principalment, en botigues d’alimentació. D’aquesta manera eliminem residus plàstics i utilitzem recursos molt més sostenibles.

A més de bosses, envasos o altres elements relacionats amb l’embalatge, també podem trobar altres productes biodegradables, com els gots biodegradables fabricats per Ecogots, càpsules de cafè, esponges o fins i tot peces de roba.

Els gots d’Ecogots estan catalogats com a productes 100% biodegradables, ja que estan fabricats amb pela d’arròs, polipropilè i un additiu que els fa biodegradables. Concretament, és aquest últim component el responsable d’activar, passats els dos anys, el procés de degradació per acció d’aire, llum i humitat. Un procés de descomposició absoluta, sense deixar residus de microplàstics.

Són necessaris els productes biodegradables?

Així que no. Els productes biodegradables no són una moda. Més aviat podríem dir que són una necessitat mediambiental per a intentar frenar algunes de les conseqüències del canvi climàtic i, sobretot, una solució per a reduir considerablement els residus plàstics que tirem diàriament en el nostre planeta.

Elisabet Zaragoza Ecogots
Text escrit per:
Elisabet Zaragoza
"M'encarrego de la gestió administrativa i organització de l'empresa. Tantmateix, assisteixo a ponències, conferències i reunions".