La nostra missió

L’objectiu principal d’Ecogots és contribuir en la lluita per disminuir els residus, intentar cuidar el màxim el planeta i respectar-lo. Com? Usant materials que no deixen cap residu si suposadament acaben en el medi ambient.

Vida útil del got

Els gots tenen una vida útil de 24 mesos des de la data de fabricació. Passat aquest temps s’activa la fase de degradació per acció de l’aire, la llum i la humitat de l’ambient.

Degradació

El got es descompon perquè finalment no hi hagi partícules de micro plàstic que puguin contaminar el medi ambient. Gairebé al final del procés, el residual que queda pot ser digerit per fongs i bacteris transformant-se en diòxid de carboni, aigua i biomassa.

Això fa que els Ecogots siguin

– 100% biodegradables.
– Reciclables durant la seva vida útil.
– Reutilitzables per a diversos esdeveniments.
– No deixen micro plàstics.

Com aconseguim que el plàstic sigui 100% biodegradable?

Incorporant una fórmula única i patentada en els nostres productes, certificada per l’Institut Tecnològic del Plàstic (AIMPLAS), que ajuden en el procés de biodegradació total.